Disclaimer

Metselwerk 2Vortkamp streeft naar correcte gegevens en zorgvuldige content op de website www.vortkamp-duitsbouwbedrijf.nl. Vortkamp kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of actualiteit van de op de site www.vortkamp-duitsbouwbedrijf.nl aangeboden informatie. Aan de informatie die op de website wordt vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.
Vortkamp onderschrijft, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). Vortkamp is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website van derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.