Bouwproces

Het is belangrijk om eerst uw wensen en eisen zo goed mogelijk te omschrijven. Aan de hand daarvan kan de architect een voorlopig ontwerp maken.

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

Een voorlopig ontwerp omvat een globale schets van de voor- en zijaanzichten en plattegronden. De architect houdt daarbij ook rekening met het budget en andere voorwaarden. Daarna kan de schets bij de welstandscommissie worden getoetst. Als u en de welstandscommissie akkoord zijn met het voorlopig ontwerp kan de architect een definitief ontwerp maken.

Definitief ontwerp

In een definitief ontwerp staan alle tekeningen van de aanzichten, doorsneden, constructies, vloeren, details en plattegronden.

Bouwvergunning

Bouwvergunning

Tot slot van de voorbereiding in het bouwproces kan een bouwvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. De gemeente kijkt of het gebouw past in het bestemmingsplan, of het voldoet aan alle technische bouwzaken en of het uiterlijk van het gebouw voldoet (welstandscommissie). Verder kijkt ze o.a. naar de opgave van de Energie Prestatie Norm (EPN), de ventilatieberekeningen, de bouwconstructie, de geluidsisolatie en de brandveiligheid. Als de gemeente de bouwvergunning heeft verleend, kan begonnen worden met bouwen.

Bouwtips

Naast de esthetische en technische aspecten van het bouwen van een nieuwe woning, kunnen het toch vooral de bouwkosten zijn waar u als opdrachtgever van wakker kunt liggen. Hieronder volgen een aantal richtlijnen.
1. De bouwkosten hangen in grote mate af van de grootte van het gebouw en van de gekozen materialen.
2. Bouw eenvoudig. Complexe bouwsels zijn duurder.
3. Denk op de lange termijn. Bepaalde materialen zijn duurder maar bieden op termijn een duidelijk financieel voordeel.
4. Zorg voor een doordachte indeling.
5. Vraag naar (goedkopere) alternatieven.