Bouwbudget

Voor het bouwbudget dient u naast de kosten voor het bouwen van de woning ook rekening te houden met verschillende andere kosten. Het is zinvol een overzicht van alle kosten te maken zodat u in kunt schatten welk budget u nodig heeft voor het realiseren van de nieuwe woning. Onderstaand treft u een voorbeeld van een bouwbudget aan van de totale realisatiekosten.

 Algemene kosten
 Ontwerp

€ 1.000,00

 Bouwaanvraag (detailtekeningen en constructieve berekeningen)

 € 5.250,00

 Sondering

€ 750,00

 Grondkosten
 Aankoop grond

 € 160.000,00

 Notariskosten (1% – 1,5%)

€ 2.000,00

 Bouwkosten
 Geschatte bouwkosten

€ 220.000,00

 Eventuele paalfundering (€ 3.500,00 – € 9.000,00)
 Leges welstand (0,3% – 1,5%)

€ 1.500,00

 Leges bouwaanvraag (gemiddeld 2%)

€ 5.000,00

 Bijkomende kosten
 Aansluitingskosten gas/water/elektra

€ 4.500,00

 Keuken

€ 10.000,00

 Stoffering en inrichting

€ 10.000,00

 Tuin

€ 5.000,00

 Totale realisatiekosten

€ 425.000,00